ได้รับความไว้วางใจบริหารกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                                              

คุณพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับ 5 จากซ้ายมือ) พร้อมด้วย คุณศักดา มาณวพัฒน์ (ลำดับ 4 จากซ้ายมือ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ คุณมณฑล จุนชยะ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ คณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) พร้อมด้วย คุณกมลภพ วีระพละ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ (ลำดับ 5 จากขวามือ) พร้อมด้วยตัวแทนด้านลูกจ้างของกองทุนฯ ร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบลจ.วรรณเป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด สำนักงานใหญ่