กองทุน ONE-DI ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2018

 

                              

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2018 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาวในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2018  จากการบริหาร กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI) ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ลำดับ 1 จากซ้าย) และ Mr. Anthony Serhan Managing Director of Research Strategy, Asia Pacific, Morningstar (ลำดับ 1 จากขวา) มอบรางวัล โดยมีคุณพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับ 2 จากขวา) คุณมณฑล จุนชยะ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (ลำดับ 2 จากซ้าย) บลจ.วรรณ รับมอบรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย