รายงานผลการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จํากัด (มหาชน)

เรื่อง      แจ้งผลการประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

 

            การประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ 1 นี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ. ห้องประชุมบุณยะจินดา สโมสรตำรวจเนื่องจากธนาคารกสิกรไทย เจ้าหนี้รายที่ 2196 ได้ยื่นคัดค้านต่อศาลล้มละลาย โดยระบุว่าธนาคารกสิกรไทยเป็นเจ้าหนี้ประเภทเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีหลักประกัน จึงยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ให้พิจารณาแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางนัดพิจารณาวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเลื่อนการลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูในวันที่ 30 เมษายน 2561 ออกไปก่อน เพื่อรอฟังคำสั่งศาลที่เกี่ยวกับการร้องนี้ โดยรายละเอียดได้มีการประกาศจากผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้ด้วย

            อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาการประชุมได้มีคำถามจากเจ้าหนี้ สอบถามไปยังผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการดังนี้

1.       ระยะเวลาตามแผนฟื้นฟูกิจการ จะสามารถลดให้สั้นลงได้หรือไม่ ซึ่งผู้ทำแผนแจ้งว่า ระยะเวลาสามารถสั้นลงได้ ขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามแผนประสบความสำเร็จ และบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มากกว่าที่ผู้ทำแผนตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่

2.       มูลค่าและความมีกรรมสิทธิ์ในเหมืองทั้ง 2 แห่ง ที่ประเทศอินโดนีเซียมีผลในการตรวจสอบเช่นไร ซึ่งผู้ทำแผนแจ้งว่าเนื่องจากกลต.มีหนังสือให้ผู้ทำแผนดำเนินการตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์และประเมินมูลค่าของเหมืองทั้งสอง โดยในประเด็นนี้ ทางผู้ทำแผนเคยยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อดำเนินการแล้ว แต่ศาลล้มละลายกลางยกคำร้อง ณ ปัจจุบัน ซึ่งผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งลูกหนี้ (บริษัท เอ็นเอนร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)) ได้ยื่นคำคัดค้านในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไว้ เนื่องจากลูกหนี้พิจารณาว่าค่าดำเนินการสูงเกินไป และการประเมินมูลค่าที่ PWC เคยประเมินไว้รวทั้งแอกสารที่ลุกหนี้ส่งให้พิจารณาน่าจะเพียงพอที่จะยืนยันความมีกรรมสิทธิ์และมูลค่าของเหมืองทั้งสองได้แล้ว

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหาก บลจ. วรรณ ได้รับทราบข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป