วางแผนการลงทุน

4

ขั้นตอนง่ายๆ
พิชิตเป้าหมายทางการเงินของคุณ

เพียง 4 ขั้นตอน คุณก็สามารถทราบถึงสถานะการเงินของคุณและ
แนวทางการวางแผนการลงทุนให้ได้ตามวัตถุประสงค์

ขั้นที่ 1:
เลือกเป้าหมายของคุณ

ขั้นที่ 2: สำรวจเงินออมของคุณ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ขั้นที่ 3: ออกแบบชีวิตวัยเกษียณ

ปี

ปี

ปี

บาท/เดือน

%

ขั้นที่ 4: ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้