เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Site

 

บลจ. วรรณ ขอแจ้งงดให้บริการการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตชั่วคราว เนื่องจากอาคารสำนักงานจะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ตั้งแต่เวลา 20.15 น. ของวันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 59 ถึงเวลา 7.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 59 จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้