โครงการรอยยิ้มนี้เพื่อน้องและผองเพื่อน

 

                                                 

CSR :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด จัด “โครงการรอยยิ้มนี้เพื่อน้องและผองเพื่อน” หนึ่งในโครงการ CSR นำโดยคุณพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและคณะสื่อมวลชน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์การศึกษา พร้อมซ่อมบำรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ และจัดกิจรรมนันทนาการ แก่เด็กๆนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์